Đối tượng tham gia

Tất cả các thành viên của STAR WOLF

Thời gian hoạt động

05/08/2019-01/09/2019

Nội dung của hoạt động

Thành viên trong thời gian của hoạt động trên có số tiền cược thua trong một tuần tại sảng game 【Slot
Điện tử】, phù hợp với điều kiện dưới đây , sẽ nhận được tiền hoàn lại trong tuần cao nhất 2.500.000

Tổng cược thua tuần Tiền thưởng hoàn lại Số vòng cược quy định
6.750.000 225.000 1
17.250.000 675.000
27.750.000 1.125.000
62.250.000 2.500.000

Cách thức hoạt động

Hoạt động này cần phải đăng ký,Thành viên phù hợp với điều kiện trên thông báo ngay cho hỗ trợ trực tuyến 24/7 để đăngký nhận tiền hoàn lại. Thời gian đăng ký : 09:00-18:00,mỗi tuần có thể nhận 1 lần tiền thưởng.

Quy định của hoạt động

  • 1. Bắt buộc phải trải qua 1 vòng cược mới có thể rút tiền, trong trạng thái đóng băng thì vẫn không thể rút điểm.
  • 2. Tiền hoàn lại mỗi tuần sẽ tính khi kết thúc thời gian một tuần , có thể đăng ký chậm nhất vào cuối
    tuần của ngày Chủ nhật. Chúng tôi sẽ phát tiền hoàn lại vào mỗi thứ Hai đầu tuần và tiếp tục tính tuần mới. Lưu ý: Nếu quý khách qua ngày Chủ nhật sang tuần mới mới đăng ký thì chúng tôi sẽ không nhận đơn và
    quý khách sẽ không được nhận thưởng.
  • 3. Nếu có bất kì hình thức nào vi phạm quy định trên thì sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia hoạt động nhận thưởng.
  • 4. Chúng tôi sẽ bảo lưu phần thưởng của thành viên, nếu có sự thay đổi về thời gian của hoạt động hoặc
    thay đổi quy định,tư cách nhận thưởng sẽ được đăng thông báo trên trang chủ, nếu có vấn đề thắc mắc xin liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ.